Chính sách bảo mật

I. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.vuonnhakim.com là email. Đây là các thông tin mà  chúng tôi cần người dùng cung cấp để admin Vườn Nhà Kim thông báo những bài viết mới nhất về hướng dẫn cách trồng cây, giúp để người có thể tự trồng cây tại nhà.

Vườn Nhà Kim cũng có thể thu thập thông tin về số lần vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn bấm vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site www.vuonnhakim.com

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Vườn Nhà Kim sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

– Chia sẻ hướng dẫn cách trồng cây

– Thông báo bài viết mới nhất

– Thông báo về tình hình dịch bệnh ở cây trồng

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Blog Vườn Nhà Kim 
Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Phone: 0931273001
Người đại diện: Bùi Kim Ngân
Email: vuonnhakim.com@gmail.com

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin người dùng đăng ký trên website www.vuonnhakim.com cho đơn vị thứ 3. Nếu người dùng tin rằng chúng tôi thực hiện hành vi lộ bảo mật thông tin người dùng mà không được sự đồng ý, người dùng có quyền khiếu nại đến chúng tôi tại địa chỉ trên để được giải quyết.